Đào tạo điện tử có thể đáp ứng được thiếu hụt về nhân lực cho ngành y tế

                        Đào tạo điện tử có thể đáp ứng được thiếu hụt về nhân lực cho ngành y tế
e-learning có cùng chất lượng so với phương pháp đào tạo truyền thống
               e-learning có cùng chất lượng so với phương pháp đào tạo truyền thống
NDĐT - Một báo cáo mới của các nhà nghiên cứu thuộc trường Imperial College, London, cho thấy hàng triệu sinh viên trên toàn cầu học về ngành bác sỹ và y tá sử dụng phương pháp đào tạo trực tuyến có cùng hiệu quả như phương pháp đào tạo truyền thống.
Báo cáo này được đưa ra bởi một ủy ban của Tổ chức y tế thế giới WHO và rằng e-learning có thể giúp bù đắp việc thiếu hụt khoảng 7,2 triệu người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ông Josip Car, người đứng đầu của nghiên cứu, cho biết việc sử dụng phương pháp đa phương tiện và thiết bị điện tử trong giảng dạy, một phương pháp đã được sử dụng bởi nhiều trường đại học hay nhiều công sở, có thể mở ra một khả năng giảng dạy rất lớn, đặc biệt ở các nước nghèo, nơi mà chuyên gia sức khỏe đặc biệt thiếu.

Ông Josip cho rằng rào cản lớn nhất vẫn là máy tính và kết nối Internet.

Đồng nghiệp của ông Josip đang thực hiện một đánh giá toàn diện thông qua 108 nghiên cứu hiện có về đại tạo y tế sơ cấp. Bên cạnh đó, họ cũng nghiên cứu về việc đào tạo điện tử qua việc sử dụng đĩa CD và USB.

Những người nghiên cứu báo cáo này đã tìm ra rằng việc đào tạo qua công cụ điện tử (cả qua mạng hay qua đĩa CD hoặc USB) có cùng chất lượng hoặc tốt hơn so với phương pháp đào tạo truyền thống.

HẢI LY
(Theo Reuters)